Pliki do pobrania | Kontakt | Info Arrow ECS Services

Szukaj

Arrow ECS Services
· Kontakt
· Opinie klientów
Szkolenia IT
· VMware
· Citrix
· Symantec
· NetApp
· EC-Council
· Oracle
· Oracle University
· Oracle Partner Academy
· Oracle ISV Migration Center
· IBM
· EMC
· Trend Micro
· Arrow ECS Services
· VSPP
· Microsoft
· Cisco
· Red Hat
· Acronis
· PostgreSQL
· Novell
Arrow EDU Pack
Usługi profesjonalne
VSPP
 PL/SQL
 

Oracle PL/SQL

Terminy i miejsce:16-18 września - Warszawa, ul. Przyokopowa 31

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.
Czas trwania:3 dni
Cena:900 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
Zarezerwuj termin szkolenia


Opis

Szkolenie przedstawia podstawy programowania w języku PL/SQL.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla aktualnych członków Oracle Partner Network.

Program szkolenia

Moduł 1 – Struktura i typy bloków PL/SQL
1) Omówienie składni bloków wykonywalnych PL/SQL
2) Przedstawienie różnych typów jednostek programowych
a. Bloki anonimowe
b. Procedury
c. Funkcje
d. Wyzwalacze bazodanowe

Moduł 2 - Deklarowanie zmiennych
1) Typy zmiennych w PL/SQL
2) Jak tego wszystkiego używać, czyli deklarowanie zmiennych
3) A1, A2, A3...., czyli zasady nazewnictwa zmiennych
4) Zmienna taka, jak... – zapoznanie z atrybutem „%TYPE”

Moduł 3 - Instrukcje sterujące w języku PL/SQL
1) „Jeśli A to B”, czyli jak zaimplementować instrukcje sterujące
a. Instrukcja IF
b. Instrukcja CASE
2) „I kręci się, kręci koło za kołem” – omówienie pętli w języku PL/SQL
a. Pętla LOOP
b. Pętla WHILE
c. Pętla FOR

Moduł 4 - Sposoby pobierania danych, czyli jak wykorzystać znajomość SQL
1) Składnia instrukcji SELECT w języku PL/SQL
2) Jak pobierać więcej niż jeden rekord, czyli dokładamy wiadomości o pętlach
3) Manipulowanie danymi w jednostkach programowych PL/SQL

Moduł 5 - Jak korzystać z kursorów?
1) Kursor – nie tylko to, co miga przyjaźnie na ekranie
a. Do czego służą kursory w PL/SQL
b. Jakie są zalety i wady używania kursorów
2) Jak zdeklarować kursor w PL/SQL?
3) Obsługa kursorów w jednostkach programowych
a. Atrybuty kursorów
b. Kursory parametryzowane
c. Posługiwanie się kursorami w pętli

Moduł 6 - Sterowanie wykonaniem kodu za pomocą obsługi wyjątków
1) Czy wyjątek potwierdza regułę?
a. Co to jest wyjątek?
b. Gdzie mogą wystąpić wyjątki w kodzie wykonywalnym?
c. Jak objawia się wystąpienie wyjątku?
2) W jaki sposób przechwytywać wyjątki?
a. Wyjątki predefiniowane
b. Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika
3) Propagacja wyjątków w celu sterowania wykonywaniem kodu

Moduł 7 - Tworzymy procedury i funkcje
1) Procedura, czy funkcja – wykazanie różnic
2) Przekazywanie parametrów
a. Parametry typu IN
b. Parametry typu OUT
c. Parametry typu IN OUT
3) Jak zwrócić wyniki
4) Odwoływanie się do składowanych procedur i funkcji

Moduł 8 – Obsługa złożonych typów danych
1) Definiowanie różnych typów kolekcji
2) Czym jest typ rekordu – użycie atrybutu „%ROWTYPE”
3) Tworzenie podtypów
4) Jak stworzyć własny typ danych?

Moduł 9 – Przetwarzanie tablicowe
1) Jak poruszać się po kolekcji rekordów?
2) Obsługa dużych zbiorów danych
a. Pobieranie dużych ilości danych za pomocą polecenia BULK COLLECT
b. Masowa modyfikacja danych za pomocą FORALL
3) Omówienie zagrożeń wydajnościowych

Moduł 10 - Dynamiczny SQL
1) Jak mogę zbudować dynamicznie zapytanie SQL?
2) Metody wykonywania dynamicznych poleceń SQL
a. Polecenie EXECUTE IMMEDIATE
b. Pakiet DBMS_SQL
c. Mechanizm REF CURSOR
3) Otrzymywanie danych z dynamicznego polecenia SQL
4) Przedstawienie zagrożeń płynących z używania mechanizmu

Moduł 11 – Tworzenie pakietów
1) Czym jest pakiet?
2) Tworzenie specyfikacji pakietu
3) Deklaracja konstrukcji publicznych
4) Tworzenie ciała pakietu
5) Jak korzystanie z pakietów wpływa na wydajność serwera Oracle?


Wymagania sprzętowe

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie na szkolenie notebooków spełniających poniższe wymagania systemowe:
- min. 2GB RAM
- ok. 10GB wolnego miejsca na dysku
- zainstalowana Oracle Database XE.

Kalendarium
Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2
2015-08-03, Warszawa
Warsztaty Oracle Fusion Middleware
2015-08-06, Warszawa
CXA-206-1 - Citrix XenApp 6.5 Administration
2015-08-10, Kraków